Vi er heldige som har Tuva Semmingsen og Anne Margrethe Dahl som sangpedagoger i vokalprogrammet uke 1 av sommerakademiet (31. juli – 5. august).

TUVA SEMMINGSEN

Mezzosopran Tuva Semmingsen er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Det Kongelige Operaakademi i København. Siden august 2020 er hun ansatt som førsteamanuensis i sang ved Griegakademiet i Bergen. Studieåret 21/22 er hun også konstituert timelærer ved DKDM, hvor hun underviser sang og stemmeteori.  

ANNE MARGRETHE DAHL

Anne Margrethe Dahl har de siste 15 årene, ved siden av sin karriere som kongelig operasanger ved operaen på Det Kongelige Teater i København, vært leder av Operaakademiet i København. I tillegg har hun undervist og utdannet en lang rekke danske og internasjonale operasangere. Anne Margrethe Dahl har i flere år holdt masterclasser sammen med sangpedagogen Susanna Eken. Forrige sesong veiledet og underviste hun også på Stuttgarts Musik Hochschule og Den Norske Opera.

Husk å søk Sommerakademiet innen 16. april.