Om Voksenåsen musikkakademier

VOKSENÅSEN musikkakademier

MUSIKALSKE MØTEPLASSER FOR TALENTUTVIKLING

Musikkakademiene består av kurs og talentprogrammer for unge, klassisk skolerte musikere. Vi har opplegg for strykere, blåsere, sangere, kammermusikk og komponister.

+2000

studentER

+25

ÅR

+400

LÆRERE

FILOSOFIEN

Filosofien bygger på at alle, uansett nivå, har noe å gi videre, alle er et forbilde for noen, og gjennom kuraterte ansvarlige møteplasser kan vi skape en helhet der synergier mellom alle nivåer, partnere og delprosjekter skaper et unikt miljø for talentutvikling.

RETNINGSLINJER

Sommerakademiet følger samme retningslinjer for undervisningsetikk som høgskoler og universitet, f.eks Norges musikkhøgskole.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering
Voksenåsen har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakasseri

Om du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering eller er vitne til dette skal du gi beskjed så fort som mulig. Under Sommerakademi Voksenåsen finnes det alltid en ansvarlig person på hotellet som du kan snakke med.

Du kan også kontakte sommerakademiets prosjektleder, programsjef Anna Florén anna@voksenaasen.no +47 416 95 189, eller Voksenåsens direktør Maria af Klinteberg Herresthal, maria@voksenaasen.no, +47 900 10 546.

Sommerakademiet er et kurs for unge voksne på et hotell med skjenkebevilgning.

Alkohol
Voksenåsen følger de lovene og foreskriftene som finnes for salg og skjenking av alkohol i Norge. Det innebærer at ingen under 18 år serveres alkohol, men også at det ikke selges alkohol til den som er åpenbart påvirket.
Det forutsettes at lærere og andre prosjektansatte ved Sommerakademi Voksenåsen er en god rollemodell og et godt eksempel.

tilbakemeldinger

HVA STUDENTENE VÅRE SIER

“Voksenåsen Komponistakademi har fungert utrolig godt for meg som komponist i startfasen. Å delta på komponistakademiet har gitt meg mer enn det fullt ut er mulig å beskrive, da det har åpnet mange viktige dører for meg som komponist og gitt meg tilgang til noen deler av feltet jeg kunne brukt flere år på å komme til.”

Foto: Sara Angelica Spilling

Anna berg

Deltager Voksenåsen Komponistakademi

OM Voksenåsen

VOKSENÅSEN – EN NASJONALGAVE

Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under andre verdenskrig. Det er heleid av den svenske stat og drives i dag som et senter for svensk-norsk samarbeid og som konferansehotell med restaurant.

SAMFUNNSLIV, SPRÅK OG KULTUR

Som Norges nasjonalgave til Sverige, skal Voksenåsen, i samarbeid med relevante fagmiljøer i begge land, drive kontaktskapende virksomhet mellom Norge og Sverige innen samfunnsliv, språk og kultur.

Programavdelingen driver kultursenteret og produserer egne arrangementer som kurs, konserter, seminarer og utstillinger. Heriblant Sommerakademiet, Hågkomstresor og svenske tradisjonsfeiringer som Midsommarafton.

Vil du lære med oss?

Bli med i våre akademier

PARTNERe

Voksenåsen – Ullveien 4 NO-0791 Oslo, Norway
summeracademy@voksenaasen.no / +47 22 81 15 00

Voksenåsen – Ullveien 4 NO-0791 Oslo, Norway
summeracademy@voksenaasen.no / +47 22 81 15 00