Foto: Bård Gundersen

Vi er heldige som har Frøydis Ree Wekre som lærer i blåsprogrammet, uke 2 av sommerakademiet (7. august – 11. august).

Frøydis Ree Wekre startet med fiolin 6 år gammel og gikk over til valthorn som 17-åring. Etter ett år i det norske Operaorkesteret fikk hun stilling i Oslo Filharmoniske Orkester. Her var hun ansatt i 30 år, det meste av tiden som alternerende solohornist. Senere ble hun professor i horn og kammermusikk ved Norges musikkhøgskole. Hun er kjent i fagkretser over hele verden etter tallrike mesterklasser og konserter som solist og kammermusiker.

Husk å søk Sommerakademiet innen 16. april.