Foto: Bård Gundersen

Vi er heldige som har Frøydis Ree Wekre som lærer i blåsprogrammet, uke 2 av sommerakademiet (7. august – 11. august).

Frøydis har vært professor i horn og kammermusikk ved Norges musikkhøgskole i over 20 år. Etter bare to år med hornstudier med Wilhelm Lanzky-Otto og Vitaly Bujanovsky, ble hun invitert til å bli med i Det Norske Operaorkester. Hun fikk en stilling i Oslo Filharmoniske Orkester i 1961, hvor hun ble alternerende solohornist i 1965. Wekre ble i orkesteret til hun gikk av med pensjon i 1991. Hun er en aktiv foreleser og deltar i juryer i internasjonale konkurranser.

Husk å søk Sommerakademiet innen 16. april.