Baltic Sea Festival Science Lab är ett nytt initiativ från Östersjöfestivalen i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen, Stockholms universitet och Voksenåsen Music Academies. Projektet låter nio unga forskare från Östersjöregionen möta nio unga kompositörer. Tillsammans kommer de att omsätta forskningsresultaten i musikaliska verk som framförs av Sveriges Radios Symfoniorkester under Östersjöfestivalen 2023. Ansökan om att få delta med sin forskning har öppnat. 


Baltic Sea Festival Science Lab sammanför kompositörer, forskare och musiker i Östersjöfestivalen 2023.  

Östersjöfestivalen har under 20 år satt fokus på det innanhav som så många länder är beroende av, genom konserter i världsklass och scensamtal om klimat, miljö och hållbarhet.

– Nu tar vi nästa steg och släpper in själva forskningen i det musikaliska programmet. Vi ser det som en chans att utmana konstmusikens funktion i mötet med vetenskapen och experimentera med det musikaliska uttrycket, säger Staffan Becker, konserthuschef i Berwaldhallen.

– Det här blir ett projekt som verkligen kan ge den forskning som bedrivs genklang runtom vårt gemensamma hav. Östersjön står inför stora miljö- och hållbarhetsutmaningar, samtidigt bedrivs mycket forskning som gör situationen mer hoppfull. Det vill vi uppmärksamma – med musik! säger Anna Sobek, professor vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet.

Baltic Sea Festival Science Lab riktar sig till mastersstudenter, doktorander och postdoktorer verksamma i länderna runt Östersjön. Bidrag från alla discipliner, där forskningen kan appliceras på Östersjöregionen, välkomnas. Urvalet görs sedan av forskare vid institutionen för miljövetenskap och Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet. De medverkande kompositörerna har valts ut av Voksenåsen Musikakademier i Oslo. 

Sammanlagt kommer nio stycken 15 minuter långa framträdanden att tas fram, som grupperas i tre aktuella teman. Under de två festivaldagarna möts forskning och konstmusik, sammanförd med hjälp av dramaturgen Elisabet Ljungar. Publiken får uppleva tre framföranden inom varje tema med efterföljande scensamtal.

– Projektet experimenterar med nya sätt att nå fram till lyssnaren. Vår förhoppning är att deltagare och publik får nya perspektiv genom mötet mellan konstmusik och vetenskap, säger Emma Nyberg, projektledare för Östersjöfestivalen.

– Vid Stockholm Resilience Centre finns en lång erfarenhet av att jobba med olika konstnärliga uttryck, det är en viktig form av samverkan som både berikar oss som forskare och hjälper oss att kommunicera vår forskning, säger biträdande professor Thorsten Blenckner på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

– Att våra unga kompositörer får arbeta i en ny kontext med vägledning av de erfarna musikerna från Sveriges Radios Symfoniorkester är väldigt värdefullt för oss, säger Peter Herresthal, professor og konstnärlig ledare for Voksenåsen Musikkakademier.

Mer om ansökningsprocessen finns att läsa på balticseafestival.com. Sista dag för ansökan är 1. december 2022.

Fakta om de medverkande institutionerna

Östersjöfestivalen arrangeras av Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen, och är en av Europas största och ledande klassiska musikfestivaler med artister, orkestrar och dirigenter från Östersjöregionens absoluta toppskikt. Festivalen har under tjugo års tid fungerat som en mötesplats för storslagna konsertupplevelser och initiativ som bidrar till en hållbar Östersjöregion. Baltic Sea Festival Science Lab är ett tvärvetenskapligt experiment och är en del av festivalprogrammet. Östersjöfestivalen 2023 äger rum 24 augusti – 2 september.

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center vid Stockholms universitet för forskning och utbildning om hållbar utveckling. Centret är ett gemensamt initiativ mellan Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Vid Institutionen för Miljövetenskap vid Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning inom miljövetenskap. Frågor som kemikalier i miljö och människa och klimatförändringar har stort fokus. Institutionens forskare deltar ofta i samarbeten med svenska och europeiska myndigheter för att ta fram underlag för beslutsfattande.

Voksenåsen komponistakademi är ett talangprogram för unga kompositörer som är i början av sin professionella karriär. Programmet bidrar till nätverk, mentorskap och ger tillgång till nya arenor och professionell utveckling. Komponistakademin är en del av Voksenåsen Musikkakademier, som drivs av Nationalgåvan Voksenåsen. Projektet stöds ekonomiskt av Sparebankstiftelsen och Furestiftelsen.

För mer information om projektet, kontakta
Emma Nyberg
, projektledare Östersjöfestivalen
Emma.nyberg@sverigesradio.se, tel +46 732 621162

För pressfrågor, kontakta

Karl Thorson
Press- & PR-ansvarig / Press & PR Manager
Berwaldhallen | Sveriges Radios Symfoniorkester | Radiokören
karl.thorson@sverigesradio.se
08-784 18 30 | 070-431 18 93

Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen
SE-105 10 Stockholm, Sweden
Besök/Visiting address Dag Hammarskjöldsväg 3
berwaldhallen.se