Om kurset

OM MUSIPÆD vinterkurs brass

INNHOLD

MusiPæd Vinterkursus for messinginstrumenter blir avholdt 23. – 27. januar 2023 på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, København, Danmark.

  • Individuell undervisning
  • Fellestimer
  • Kammermusikk
  • Presentasjoner, foredrag og diskusjoner om prinsipper knyttet til messingundervisning- og pedagogikk

Som deltager vil du få muligheten til å jobbe med ledende utøvere og lærere fra Danmark og Norge. Kursets hovedfokus vil være på din musikalske utvikling, men det vil det også være fokus på å utforske og belyse unike nordiske tilnærminger til instrumentalpedagogikk.

Hvordan lærer vi, og hvordan lærer andre fra oss?

I tillegg til individuelle timer og gruppetimer, vil du få muligheten til å tilegne deg kunnskap og jobbe med konkrete verktøy basert på nordisk instrumentalpedagogikk, samt muligheten til å bygge opp ditt eget nettverk av unge musikere, tidlig i sin karriere, i Norden. Undervisningen foregår som åpne mesterklasser, og man har dermed mulighet til å lytte til andres timer.

HVEM ER KURSET FOR

Kurset er for de som nylig er ferdigutdannet, begynner sine studier i det kommende år, eller som studerer på høyskolenivå.
Studenter ved musikkonservatorier- og høyskoler i Norden kan søke om NordPlus Express Mobility-stipend, og alumni fra de samme studiestedene kan delta på kurset til redusert pris.
Deltakere får 3 studiepoeng for deltagelse på kurset.

PRIS

Ordinær pris: 1500 DKK
Deltagere fra nordiske konservatorier: 1000 DKK

Deltageravgiften dekker mat og forfriskninger. Undervisning og aktiviteter er støttet av våre sponsorer.

Deltagere er selv ansvarlig for å ordne og dekke overnatting, transport etc.

Opptak

I søknaden kan studenten legge ved et opptak av seg selv. Dette er valgfritt, ikke obligatorisk.
Maksimum 15 minutter, selvvalgt repertoar.

søknadsfrist

1. november 2022. Søk her

Har du spørsmål om kurset?
Kontakt Tuan Hao Tan: Tuan.Hao-Tan@dkdm.dk

MUSIPÆD er et partnerskap mellom Voksenåsen og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, støttet av A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.