23. – 27. jaunar 2023 vil MusiPæd vinterkurs for messinginstrumenter bli holdt på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, i samarbeid med Voksenåsen Musikkakademier.

Som deltager vil du få muligheten til å jobbe med ledende utøvere og lærere fra Danmark og Norge. Kursets hovedfokus vil være på din musikalske utvikling, men det vil det også være fokus på å utforske og belyse unike nordiske tilnærminger til instrumentalpedagogikk.

Hvordan lærer vi, og hvordan lærer andre fra oss?

I tillegg til individuelle timer og gruppetimer, vil du få muligheten til å tilegne deg kunnskap og jobbe med konkrete verktøy basert på nordisk instrumentalpedagogikk, samt muligheten til å bygge opp ditt eget nettverk av unge musikere, tidlig i sin karriere, i Norden.

Studenter ved musikkonservatorier- og høyskoler i Norden kan søke om NordPlus Express-stipend, og alumni fra de samme studiestedene kan delta på kurset til redusert pris.