Fra v til h: Kunstnerisk leder Peter Herresthal, Eline Megalvis Dextra Musica, Voksenåsen Programdirektør Anna Floren, Danish String Quartet. Bilde tatt av: Bård Gundersen.


Vi har gleden av å lansere et ettårig mentorprogram for nordiske strykekvartetter. 

Programmet er designet for å hjelpe unge strykekvartetter som er aktive i, eller har sterk tilknytning til, Norden.

De utvalgte strykekvartettene vil få muligheten til å arbeide med medlemmer av Den Danske Strykekvartett og den anerkjente kammermusikkprofessoren Tim Frederiksen gjennom hele året. 

Programmet inneholder mentorordning, workshops, mesterklasser, konserter, muligheter for kunstnerisk utvikling og nettverksbygging fra sommeren 2024 til sommeren 2025. 

Den enkelte kvartett vil få et program tilpasset deres behov og interesser. 

Utgifter knyttet til deltakelse i programmet vil bli dekket av Voksenåsens og Danske Strykekvartetts finansieringspartnere.

Søk ved å sende lenker til 3 videofiler, en kvartettbiografi og CV-er fra hvert medlem, en repertoarliste og eksempler på nordisk repertoar som dere har innstudert eller planlegger å spille. 

Legg også ved et motivasjonsbrev der dere beskriver deres tilknytning til Norden, relevant erfaring og hva dere håper å oppnå gjennom programmet.

Send søknaden til: summeracademy@voksenaasen.no

Frist: 7. april 2024. 

Aktuelle kandidater vil bli vurdert av en jury og resultat vil bli kunngjort i mai.

Programmet er muliggjort takket være generøs finansiell støtte fra Talent Norge, Nordisk Kulturfond, Dextra, og Musipaed ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium støttet av AP Møller – Mærsk A/S, Sparebankstiftelsen, Svenska Musikaliska Akademin og Svensk Norsk Samarbeidsfond.

Andre samarbeidspartnere er Oslo Kammermusikkfestival, Berwaldhallen i Stockholm, Arktisk Kammermusikkfestival på Svalbard, og Danish String Quartet Academy og Series of Four i København samt utdanningsinstitusjoner som Norges Musikkhøgskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Kungliga Musikhögskolan Kungliga Musikaliska Akademien og Musikhögskolan Ingesund.