Horn teachers of the MusiPæd Winter Course are Frøydis Ree Wekre & Jakob Keiding!

Frøydis Ree Wekre har vært professor i horn og kammermusikk ved Norges musikkhøgskole i mer enn 20 år. Tidligere var hun alternerende solohornist i Oslo Filharmoniske Orkester, og hun er svært anerkjent i fagkretser over hele verden etter tallrike mesterklasser og konserter som solist og kammermusiker. Frøydis Ree Wekre er æresmedlem av International Horn Society, og hun er jevnlig gjest ved festivaler som Sarasota Music Festival i USA samt i Banff og Domaine Forget i Canada. Blant hennes tidligere studenter finner man i dag flere hundre i profesjonelle ensembler i flere land.

Jakob Keiding is a prominent Danish hornist who has a successful career as chamber, orchestral and solo musician as well as educator. Since 1993, he has been solo hornist at Copenhagen Phil, this was preceded by orchestral appointments at the Danish National Symphony Orchestra and the Austrian Radio Symphony Orchestra. As solo hornist, he has also performed concerts and tours with orchstras in Europe, Asia and the Americas. He teaches horn at The Royal Danish Academy of Music.

Don’t forget to apply here!