Voksenåsen Musikkakademier inngår et samarbeid med Den Danske Strykekvartett for en stor satsning på strykere og kammermusikk med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Dette blir en ny nordisk storsatsning, og Voksenåsens nye artistiske partnere skal arbeide tett sammen med kunstnerisk leder, Peter Herresthal og programdirektør, Anna Florén om nordiske kurser og mentorprogram.

– Det er fantastisk at vi kan utvikle et nytt nordisk mentorprogram sammen med så gode partnere, sier Peter Herresthal. Samtidig gjør den treårige støtten på 1,7 millioner at vi har mulighet å styrke stryker- og kammerkursene ved vårt store Sommerakademi. Akademiet som gjennomføres hvert år i august er et samarbeid med flere nordiske musikkhøyskoler, fremst Norges musikkhøgskole, som gir studiepoeng for kurset. I år deltok 200 studenter og lærere under to intensive uker.

– Stiftelsen har gjennom flere år fulgt Voksenåsen musikkakademier og vi ser frem til å følge resultatene den nye satsingen på strykere og kammermusikk vil gi, sier prosjektansvarlig i Sparebankstiftelsen DNB, Eline Moe Melgalvis. 

Voksenåsen musikkakademier har også flere moduler av talentprogrammer og samarbeid med festivaler – som Arctic Chamber Music Festival på Svalbard, Baltic Sea Festival i Stockholm og Oslo Kammermusikkfestival. Det finnes blant annet Vokaltalentprogram ved kunstnerisk leder, operasjef Randi Stene i samarbeid med Talent Norge og Folkoperaen i Stockholm, komponistprogram i samarbeid med Sveriges Radio og Creative Dialogue i Paris/Helsinki, blåserkurs ledet av klarinettist Andreas Sundén, i tillegg til harpekurs, klaverkurs og et og stort samarbeid med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, blant annet kurs for messinginstrumenter i København.

Det hele startet med kurs for strykere for 27 år siden. Nå går vi tilbake for å styrke kjernen og opprinnelsen, samtidig som vi gir full gass fremover!

Alle foto: Bård Gundersen.

For mer informasjon, kontakt:
Programdirektør Anna Florén, Voksenåsen
anna@voksenaasen.no / 416 95 189
www.voksenasenmusicacademies.com
www.danishquartet.com