VInterakademi

VOKSENÅSEN VINTERAKADEMI 2024

Hvordan støtte elever mot en profesjonell sangkarriere.

13.-14. januar 2024

I samarbeid med blant annet Sparebankstiftelsen og Norges musikkhøgskole, presenterer Voksenåsen Vinterakademi en helhetlig tilnærming til talentutvikling for klassiske sangere. Kunstnerisk leder for Vinterakademiet er mezzosopran og Operasjef for Den Norske Opera, Randi Stene.

Årets tema på Vinterakademiet er hva som skal til for å oppnå en karriere som profesjonell sanger, og hvordan hjelpe studenter med å utvikle kvaliteter, kunnskap og profesjonell erfaring som skal til for å lykkes. Under kurset vil pedagogene arbeide med hvordan de kan hjelpe sine elever med temaer som innstudering, vokal og kroppslig kondisjon, forberedelse til audition, og mental trening.

For åttende år på rad kommer Susanna Eken til Voksenåsen Vinterakademi for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Dessverre må vi meddele at på grunn av sykdom kan ikke Bo Hunicke delta som foredragsholder på årets Vinterakademi. Derimot er vi veldig glade for å kunne ønske Lise Davidsen og Stefan Herheim velkommen på Teams fra henholdsvis London og Wien. I tillegg kommer Maria Berglund til Voksenåsen som foreleser søndag formiddag.

Åshild Kyvik Bauge, mezzosopran og lærer ved Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Rud videregående skole, vil undervise yngre sangere og presentere hennes nyskrevne bok sammen med medforfatter Kristin Kjølberg. Kristin er sanger og sangpedagog og underviser på Norges musikkhøgskole i ulike sangfag, i instrumental- og sangdidaktikk, formidlingsfag og er veileder for masterstudenter.

Kurset vil bestå av både foredrag, demonstrasjoner, undervisning og samtaler. Det vil foregå på norsk og dansk.

Litt om boken til Åshild Kyvik Bauge og Kristin Kjølberg:

Enhver stemme er unik og personlig. Derfor har denne boken om sangopplæring fått tittelen “Stemmens signatur”.  “Boken tar for seg arbeidet med de ulike sangtekniske og kunstneriske elementene som sangopplæringen inneholder. Forfatterne har en holistisk tilnærming til sangfaget som synliggjøres gjennom Signaturmodellen, der søkelyset rettes mot elevens individuelle kvaliteter og eierskapet den enkelte har til sin egen vokale utvikling. I Stemmens signatur blir leseren, gjennom teori og metode, introdusert for et stort spenn av sangfaglige emner, som levendegjøres gjennom bruk av konkrete eleveksempler. Boken henvender seg til sang- og sangpedagogstudenter, praktiserende sangpedagoger, kordirigenter og andre som interesserer seg for sangutvikling og sangopplæring. 

Det vil også være mulig å booke stemmemassasje med Maria Berglund under Vinterakademiet. Book time via denne lenken: https://system.easypractice.net/book/stemmespesialisten#choose-where

Påmeldingsfrist 14. desember 2023

Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset, og er også velkomne til å søke.

Program

Lørdag 13. januar

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.15 Velkommen

10.15 – 10.25 Oppvarming med Susanna

10.30-11.30 Susanna underviser

11.30-11.45 Pause

11.30-12.30 Foredrag med Bo

12.30.-13.30 Lunsj – Restauranten

13.30-14.30 Åshild underviser

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Randi underviser

15.45-16.00 Pause med fika – Caféen

16.00-17.00 Foredrag med Bo

17.15 – 18.00 Foredrag med Åshild 

18.00-19.00 Middag – Restauranten

Søndag 14. januar

09.30-10.30 Foredrag med Bo

10:30-10:40 Pause

10.40-11.40 Susanna underviser

11.40-12.00 Pause

13.00-14.00 Lunsj

14.00-15.00 Samtale Randi og studenter – hva trenger de fra sanglæreren sin?

15.00-15.30 Oppsummering og takk for i dag

Priser

Seminar inkl. overnatting: kr 3850,-/4150,-
    Inkluderer seminar, overnatting lørdag-søndag, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag, frokost søndag

Seminar uten overnatting: kr 2850,-
Inkluderer seminar, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag

For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med summeracademy@voksenaasen.no

Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

Deltagelse gir 2 studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole, og vi må derfor ha litt tilleggsinformasjon i påmeldingen for å kunne registrere disse. Studiepoengene gjør det mulig for oss å gjennomføre akademiet, og vi er svært takknemlige for samarbeidet med musikkhøgskolen.

Meld deg på ved å kjøpe billett i TicketCo her.

Vil du lære med oss?

Bli med i våre akademier

PARTNERe

Voksenåsen – Ullveien 4 NO-0791 Oslo, Norway
summeracademy@voksenaasen.no / +47 22 81 15 00

Voksenåsen – Ullveien 4 NO-0791 Oslo, Norway
summeracademy@voksenaasen.no / +47 22 81 15 00