KOMPONISTAKADEMI

OM KURSET

Dette kurset er et talentkurs over to år for unge komponister. Kurset vil bidra til nettverk, mentorskap og en arena for profesjonell utvikling.

Peter Herresthal er kunstnerisk leder, og kurset er et samarbeid mellom Voksenåsen, Sparebankstiftelsen og Furestiftelsen. Kurset er assosiert med komponistkurset hos Bergen internasjonale festival og deres BIT 20 og Luna Lab.

MENTORer

Missy Mazzoli vil være mentor for dette akademiet.

Vil du lære med oss?

Bli med i våre akademier

PARTNERe

Voksenåsen – Ullveien 4 NO-0791 Oslo, Norway
summeracademy@voksenaasen.no / +47 22 81 15 00

Voksenåsen – Ullveien 4 NO-0791 Oslo, Norway
summeracademy@voksenaasen.no / +47 22 81 15 00